MENYRA E RE E VLERSIMIT NE SHKOLLEN FILLORE

MENYRA E RE E VLERSIMIT NE SHKOLLEN FILLORE

Vleresimi eshte nje pjese e rendesishme e te gjithe vitit shkollor per çdo femije i cili sherben:

 • Per ti dhene vlere asaj ç’ka femijet mesojne
 • Ndihmon femijet te permiresohen
 • Te arrijne rezultate te mira dhe te rrriten sa me mire

Ministria ka nxjerre urdhrin ministerial n.172 te 04/12/2020 i cili eleminon vleresimin me note che e zevendeson ate me nje vleresim pershkrues.  

Vlersimi i shprehur lejon pershkrimin sa me mire per çdo nxenes, progreset, piket e forta dhe mundesite per tu permirsuar.

  Ky vleresim eshte thjesht nje informacion i cili tregon se çfare dijne te bejne femijet.

Per kete qellim,ne deftesin e femijes tuaj nuk do te gjeni me nota por nivele te ndryshme te arritura dhe objektivat per çdo lende.

 

DOKUMENTI I RI I VLERSIMIT PERMBAN

 • Lendet qe mesohen ne shkolle: italiano, matematika, historia….
 • Obiektivat persa i perket nxenesise: njohje dhe aftesi qe femijet duhet te marrin.
 • Niveli i nxenesise: kur dhe si femijet i kane mesuar argumentet e ndryshme.
 • Vlersimi pershkrues : pershkrimi i njohjeve dhe nxensise tek femijet.
 • Vlersimi persa i perket mesimit te fese, ose disiplina zevendesuese, ngel njesoj si vitet e meparshme( shkelqyeshem, i dalluar, mire).
 • Vleresimi i pergjithshem dhe ai i sjelljes shprehen si me prepara me nje shpjegim te detajuar.

NIVELET E VLERSIMIT JANE SI MEPOSHT:

 • I AVANCUAR
 • MESATAR
 • FILLESTAR
 • DREJT NXENESISE FILLESTARE

SI PERKUFIZOHEN NIVELET

Nivelet e nxenesise perkufizohen ne baze te vezhgimeve te drejtperdrejte te mesuesve duke pasur parasysh autonomine, vazhdimesine, perdorimin e mekanizmeve te nxenesise dhe nese kjo situate eshte e njohur apo jo. 

Persa i perket nxenesve me attesi te kufizuara gjykimi do te jete koherent me objektivat e planit edukativ individual.

Persa i perket nxenesve me attesi te kufizuara te nxenesise ose nxenesve me nevoja edukative speciale do kihet parasysh plani mesimor i personalizuar.

PERMBLEDHJE 

Ne skeden e vlersimit: 

 • Nuk do te jene me notat te shprehura me numra.
 • Do te shkruhen progreset dhe permiresimet.
 • Do te perdoren te kater nivelet e nxenesise.
 • Ka me shume vlersime per çdo disipline.
 • Do te gjeni nje vleresim te pergjithshem dhe nje vlersim per sjelljen.